Feltételek és feltételek

Ez a dokumentum a www.webist.ro weboldal használatának és a weboldalon bemutatott szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a feltételeit szabályozza. A www.webist.ro weboldal meglátogatásával és az azon keresztül kínált szolgáltatások igénybevételével Ön kifejezetten vállalja és beleegyezik, hogy teljes mértékben megismeri és elfogadja mind a jelen Általános Szerződési Feltételeket, mind az Adatvédelmi és Sütikre vonatkozó irányelveket.

A Platform bármilyen formában történő használatával kapcsolatos adatvédelmi és személyesadat-feldolgozási kérdéseket az Adatvédelmi szabályzat” és a „Sütikre vonatkozó szabályzat” szabályozza, amelyek kiegészítik a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Kérjük, olvassa el a teljes Adatvédelmi szabályzatot és a cookie-szabályzatot, amelyek a honlap kezdőlapján találhatók.

A www.webist.ro weboldal tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy a feltételeket bármikor módosítsa, és azok frissített formája elérhető lesz a Felhasználók számára a Platformon a „
Feltételek és kikötések
„, amely a főoldal alján található.

A jelen, a Webhely használatára és a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó feltételek nem állnak a Felhasználó rendelkezésére tárolás és sokszorosítás céljából.

I. Weboldal bemutatása
 1. Weboldal webist.ro és a hozzá kapcsolódó domainek, aldomainek, alkalmazások (a továbbiakban együttesen: Platformvagy a Weboldal) a Balazs Béla István meghatalmazott természetes személy közvetlen tulajdonát képezik, székhelye: Szalonta, str. Constantin Dobrogeanu Gherea,nr.5, jud. Bihar, bejegyezve a szalontai cégjegyzékbe a Cégbíróságon. F5/1790/2019, egyedi regisztrációs kód: 41766405, e-mail contact@webist.ro, tel. +40 (0) 755.952.476 (a továbbiakban: Webist)
 2. A webist.ro weboldalon keresztül olyan speciális digitális technológiai szolgáltatásokat mutat be és nyújt Önnek, mint például webdesign szolgáltatások, weboldal és webáruház készítés/adminisztráció, online promóció, weboldal karbantartás, domain értékesítés és tárhely.
 3. A weboldalra belépve tájékozódhat a webist.ro által kínált szolgáltatásokról, kapcsolatba léphet a Társasággal, hogy ajánlatokat kérjen azonnali kivitelezésű szolgáltatásokra, mint például weboldal készítés, vagy online szolgáltatásokat rendeljen folyamatos szolgáltatásokkal, mint például weboldal karbantartás és tárhely.
 4. ro bizonyos időn belül és a rendelkezésre álló készlet erejéig közzéteheti a Platformon az általa vagy bármely más olyan harmadik fél által kínált Szolgáltatásokra és/vagy promóciókra vonatkozó információkat, amellyel a Webist.ro partnerségi megállapodást kötött.
 5. Azokra a szolgáltatásokra, amelyek valamilyen promóció vagy kampány tárgyát képezik, szintén az adott kampányra vagy promócióra vonatkozó feltételek vonatkoznak.
 6. A Platformon megjelenő promóciók a megadott időtartamra érvényesek.
 7. A Vállalat a Platform„Kapcsolat” részében a Felhasználó számára egy e-mail címet ad meg az adatok bevitele során esetlegesen felmerülő hibák azonosítására és kijavítására. A Társasággal való kapcsolattartás általában a Platform„Kapcsolat” részében megadott címeken keresztül történik.
II. Az oldal használati feltételei
 1. A Platform használata Megrendelés leadása, ajánlatkérés vagy megtekintés céljából megengedett minden olyan Felhasználó számára, aki jogszerű céllal jár el, és a Platformon bemutatott egy vagy több Szolgáltatást kíván megvásárolni a Szolgáltatótól, a jelen feltételekre is figyelemmel.
 2. A Platformmal való visszaélés szigorúan tilos. Visszaélésnek minősül a Platform bármilyen olyan használata, amely ellentétes a tisztességes üzleti gyakorlattal, az alkalmazandó joggal vagy bármilyen más olyan módon, amely bármilyen módon kárt okozhat a webist.ro-nak vagy annak kapcsolt vállalkozásainak.
 3. ro fenntartja a jogot, hogy megtagadja az Ügyfelek hozzáférését a Platform egyes vagy összes funkciójához, és korlátozza a Megrendelés feldolgozását és/vagy kiszállítását, ha a Webist megalapozott véleménye szerint a Felhasználó részéről csalás gyanúja merül fel, ha a Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely sértheti a Webist vagy kapcsolt vállalkozásainak érdekeit, vagy ha a Felhasználó visszaél a Platformmal.
 4. ro nem tudja garantálni az oldal folyamatos és megszakítás nélküli használatát. Lehetséges, hogy a webhelyen vagy a szervereken olyan hibák, hibák, vírusok vagy más rosszindulatú viselkedés fordul elő, amelyek miatt a webhely nem érhető el. Minden intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az ilyen kellemetlen eseményeket a lehető leghamarabb korlátozzuk és megszüntessük. Önnek nincs joga a webhely működésébe beavatkozni, vagy bármilyen okból és eredménytől függetlenül a számítógépes berendezésekbe beavatkozni.
III. Hozzáférés a szolgáltatásokhoz

1. Azonnali végrehajtású szolgáltatások

1.1 Az azonnali kivitelezést igénylő szolgáltatások, mint például weboldal tervezés, webáruház tervezés, weboldal optimalizálás, keresőmotor optimalizálás (SEO) igénybevételéhez kérhet árajánlatot a Webistől.

1.2 Az ajánlatkéréshez a weboldalnak az 1. bekezdésben említett szolgáltatásokkal foglalkozó részében vagy a weboldal főoldalának fejlécében található egy ajánlatkérés gomb (Kérjen árajánlatot vagy Kérjen árajánlatot), amelyet kiválaszthat és kitöltheti a generált űrlapon kért összes adatot, hogy ajánlatot készíthessen és a Webist felvehesse Önnel a kapcsolatot. Ugyanakkor, ha ajánlatot vagy bármilyen más információt szeretne kérni, a Társasággal a weboldalon a kapcsolatfelvételi részben megadott elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot.

1.3. Az ajánlatkérés elküldésével Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Webist a megadott adatokat feldolgozza az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából, mind telefonon, mind e-mailben.

1.4 Az árajánlatkérés benyújtását követően a Webist felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, hogy árajánlatot nyújtson be és tárgyaljon a lehetséges szerződéses kapcsolat részleteiről.

2. Szolgáltatások egymást követő végrehajtással

2.1 Az egymást követő kivitelezésű szolgáltatások, mint például a weboldal karbantartási szolgáltatások, online promóció, weboldal tárhely, előfizetés formájában érhetőek el, és online megrendelhetőek a weboldalon az ilyen típusú szolgáltatások bemutatására szolgáló részekben történő megrendeléssel.

2.2 A Felhasználó a Platformon keresztül, kizárólag egy Fiók regisztrálásával, a kívánt szolgáltatáscsomag kiválasztásával és a kosárba helyezésével adhat le Megrendeléseket.

2.3 A Felhasználó regisztrál egy Fiókot a Platform erre a célra szolgáló részében. A Fiók regisztrálásával a Felhasználó hatékonyabban kezelheti a Platformon leadott Megrendeléseit, a Fiókban megtekintheti a korábbi Megrendelésekre vonatkozó információkat, adószámlákat stb. A Fiók regisztrációja történhet e-mail cím és jelszó megadásával vagy különböző típusú közösségi hálózatokon (többek között, de nem kizárólagosan a Facebook, Linkedin, Google stb.) történő bejelentkezéssel. A Webist fenntartja magának a jogot, hogy a megrendeléseket a teljesítés előtt érvényesítse az Ügyfelekkel való telefonos vagy e-mailes kapcsolatfelvétel útján, és az Ügyfelek kifejezetten kijelentik, hogy elfogadják a Társaság ezen jogát.

2.4. A Szolgáltatás kosárba helyezése a Megrendelés befejezése nélkül nem eredményezi a Megrendelés regisztrálását.

2.5. A Felhasználó a Megrendelés kitöltésével megerősíti, hogy az általa megadott adatok a Megrendelés időpontjában helyesek, teljesek és megfelelnek a valóságnak. A Felhasználó a Megrendelés leadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megrendelés a feltüntetett „teljes fizetési összeg” megfizetésére vonatkozó szilárd kötelezettséget jelent.

2.6. Minden megrendelés előre fizetendő a megrendelés leadásakor kiválasztott időszakra. A megrendelés leadásával a Felhasználó beleegyezik az előfizetés automatikus meghosszabbításába és az ismétlődő előfizetéses fizetések működésébe.

2.7. A megrendelés és az előfizetés kifizetése előfizetés alapján történik az EuPlătesc fizetési processzoron keresztül Az ismétlődő fizetések automatikusan előre, a szolgáltatási időszak kezdetén kerülnek levonásra a Felhasználó kártyájáról. A Felhasználó ezt az első megrendelés leadásakor és az előfizetés/előfizetés aktiválásakor elfogadja.

2.8. A Megrendelés akkor tekintendő teljesítettnek, ha a Felhasználó a Megrendelésben szereplő Termékek árát teljes egészében kifizette a Szolgáltató által az egyes szolgáltatástípusok esetében elfogadott fizetési módok valamelyikével, amint azt a Platformon kifejezetten jelzik, és amelyet a Felhasználó legkésőbb a Megrendelési folyamat kezdetén megtekinthet.

2.9. Abban az esetben, ha az előfizetés kifizetése nem kerül megerősítésre, a Webist fenntartja a jogot, hogy a Felhasználónak nyújtott szolgáltatásokat felfüggessze mindaddig, amíg az előfizetés újra aktiválásra nem kerül, és az előfizetés kifizetését a fizetési szolgáltató nem erősíti meg.

2.10. A megrendelés elfogadására és a Szerződés megkötésére a Szolgáltató és a Felhasználó között akkor kerül sor, amikor a Felhasználó a Szolgáltatótól e-mailben és/vagy SMS-ben értesítést kap a Szolgáltatás sikeres kifizetéséről.

2.11. A Felhasználó a Fiók létrehozásával és adott esetben a Megrendelés kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató bármely rendelkezésre álló eszközzel, azaz emberi beavatkozás nélküli automata hívórendszerrel, faxon, e-mailen keresztül kapcsolatba lépjen a Felhasználóval minden olyan helyzetben, amikor a Szerződés teljesítése érdekében szükséges a Felhasználóval kapcsolatba lépni. Ezek a feltételek, valamint a Felhasználó és a Szolgáltató között a Megrendeléssel kapcsolatban létrejött bármely későbbi megállapodás a Szerződés részét képezik.

2.12. A Szolgáltató a Felhasználó által leadott Megrendelést a Felhasználó egyidejű vagy utólagos értesítése mellett, és anélkül, hogy a Webistnek a Felhasználóval szemben bármilyen felelőssége keletkezne, a következő esetekben törölheti:

 • online fizetés esetén a tranzakciónak a Felhasználó kártyakibocsátó bankja általi el nem fogadása;
 • online fizetés esetén a Webist által jóváhagyott kártyafeldolgozó érvényteleníti a Tranzakciót;
 • a Felhasználó által a Platformhoz való hozzáféréskor megadott adatok hiányosak vagy helytelenek;
 • A Szolgáltató ésszerűen úgy véli, hogy a Felhasználó a Platformhoz való hozzáféréssel és a Megrendelések leadásával jogellenes célt követ, vagy bármilyen kárt okozhat a Webistnek vagy kapcsolt vállalkozásainak;
 • a jelen feltételek bármelyikét nem tartották be szigorúan.

2.13. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy az előfizetését az ügyfélfiókjából kezelje, és bármikor lemondhatja azt anélkül, hogy az előzetesen befizetett összegeket befolyásolná. A befizetett összeg nem kerül visszatérítésre, még akkor sem, ha a Felhasználó az előfizetést a fedezett időszak lejárta előtt lemondja.

IV. Árak / számlák / kifizetések
 1. A Platformon feltüntetett, egymást követő teljesítésű Szolgáltatások árai lejben vannak kifejezve, amelyekhez a hatályos jogszabályok szerint nem adódik hozzá az ÁFA.
 2. A Szolgáltatások ára előfizetés formájában kerül meghatározásra (havi, negyedéves, féléves vagy éves), amely automatikusan meghosszabbodik ugyanarra az időszakra, amíg a Felhasználó nem él az előfizetés lemondására vonatkozó jogával.
 3. A Webist bármikor frissítheti a Szolgáltatások árait, és minden ilyen frissítés az ilyen Szolgáltatások korábban közzétett árainak helyébe lép. A folyamatos előfizetéssel rendelkező Felhasználók esetében azonban az ilyen árváltozás nem érinti azt az időszakot, amelyre az előfizetés megtörtént.
 4. A Szolgáltató számlát állít ki a Felhasználónak a teljesített Szolgáltatásokról, a Felhasználó pedig köteles megadni a hatályos jogszabályok által a számla kiállításához a Szolgáltató által megkövetelt valamennyi információt. A Felhasználó a Platformon létrehozott személyes Fiókjában megtekintheti és letöltheti a megvásárolt Szolgáltatások számláját.
 5. A Felhasználó a megrendelt szolgáltatásokért a megrendelés leadásakor kiválasztott időszakra előre fizet, az EuPlătesc fizetési processzoron keresztül).
 6. Ha az előfizetést a számlázott időszak lejárta előtt nem mondják le, a Felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy hozzájárul az ismétlődő fizetéshez, amelyhez kifejezetten felhatalmazza a Webist-et, hogy az előfizetés árát automatikusan közvetlenül az első megrendeléshez használt kártyára terhelje. Az ismétlődő fizetés a korábban kiszámlázott időszak lejáratakor lép életbe, és az eredetileg kiválasztott időszakra előre történik.
 7. Online fizetés esetén a Szolgáltató nem felel és nem is tehető felelőssé a Felhasználó által a megvásárolt Szolgáltatás árán felül felmerülő egyéb költségekért, beleértve, de nem kizárólagosan, a Felhasználó kártyakibocsátó bankja által alkalmazott átutalási vagy valutaváltási díjakat, amennyiben a kártya kibocsátási pénzneme eltér az értékesítés pénznemétől.
 8. A Szolgáltató nem felelős a fizetési rendszerben felmerülő fizetési hibákért vagy hibákért, beleértve, de nem kizárólagosan a kártyás fizetési rendszer használatával felmerülő veszteségeket.
V. A felhasználó elállási joga és az előfizetés lemondása

Felhívjuk figyelmét, hogy a távollevők között kötött szolgáltatási szerződésekre vonatkozó törvények értelmében a Fogyasztóknak nem biztosított a Szerződéstől való elállás és a Szolgáltatónak fizetett ár visszatérítésének joga.

Ez nem érinti az Ön azon jogát, hogy a megvásárolt előfizetést bármikor, előzetes értesítés nélkül lemondhassa, de a Webist nem köteles visszatéríteni a számlázott időszak hátralévő részére az árat. Az előfizetés lemondásához be kell jelentkeznie személyes fiókjába a Platformon, és követnie kell a lemondási utasításokat.

VI. Reklám
 1. Az Ügyfél a jelen általános szerződési feltételek végén található külön opció bejelölésével hozzájárulhat ahhoz, hogy kereskedelmi közleményeket kapjon e-mailben, és engedélyezze a Szolgáltatónak és munkatársainak az ilyen közlések lebonyolítását. Az e-mailben küldött elektronikus üzenetek tárgya a „HIRDETÉS” szóval kezdődik, nagybetűvel írva.
 2. Az ügyfél bármikor visszavonhatja az ilyen kereskedelmi kommunikációhoz való hozzájárulását az alábbiak szerint:
 • az Eladónak a Platform„Kapcsolat” részében található e-mail címre küldött írásbeli kérelemmel; ebben az esetben a visszavonás legkésőbb 48(negyvennyolc) órával az eljárás megindítását követően lép hatályba;
 • bármikor leiratkozhat a hírlevelek fogadásáról a hírlevélben található erre a célra szolgáló linkre kattintva;
 • a hozzájárulás visszavonására vonatkozó lehetőség bejelölése a Platform erre a célra szolgáló részében.
 1. Ezt az eljárást a Szolgáltató által az Ügyfeleknek küldött valamennyi kereskedelmi közleményben meg kell említeni.
 2. A Webist hírlevelek kézbesítése a Webist szakosodott és jóváhagyott partnerein keresztül történik.
 3. Az Ügyfél lemondása a hírlevelek fogadásáról nem jelenti a Webist online értékesítésre vonatkozó egyéb feltételeinek elfogadásáról való lemondást.
VII. Felelősség
 1. A Szolgáltató nem felel a Felhasználónak vagy harmadik félnek a Megrendelésből eredő bármely kötelezettségének a Szolgáltató általi teljesítéséből eredő károkért, sem a nyújtott szolgáltatások nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
 2. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a használat, szerződések, adatok, jó hírnév, bevételek vagy nyereség elvesztéséért (akár közvetlen követelésnek minősül, akár nem), vagy bármilyen következményes, különleges, közvetett, véletlenszerű, büntető jellegű vagy példamutató veszteségért, kárért vagy költségért a jelen Megállapodás vagy a Szolgáltatások alapján vagy azokkal kapcsolatban.
 3. A Felhasználó köteles a Fiók felhasználónevét és jelszavát biztonságban tartani, és kizárólag ő felel a harmadik fél által elkövetett csalárd használatért. A Felhasználó felelőssége, hogy a Honlap használatakor ellenőrizze a Felhasználási feltételek, az Adatvédelmi szabályzat és a Cookie szabályzat végleges változatát.
 4. A Szolgáltató nem garantálja a Webhely folyamatos és megszakítás nélküli használatát. Lehetséges, hogy a webhelyen vagy a szervereken olyan hibák, hibák, vírusok vagy más rosszindulatú viselkedés fordul elő, amelyek miatt a webhely nem érhető el. A Szolgáltató minden intézkedést megtesz az ilyen kellemetlen események korlátozására és mielőbbi megszüntetésére. A felhasználónak nincs joga beavatkozni az oldal működésébe, vagy bármilyen okból és bármilyen eredménnyel beavatkozni a számítógépes berendezésekbe.
VIII. Panaszok és panaszok
 1. A megvásárolt Szolgáltatással kapcsolatos panaszok vagy reklamációk esetén a Felhasználó a Platformon elérhető panaszbejelentő űrlapot használhatja.
 2. A Felhasználó panaszt tehet a Megrendelésekkel kapcsolatban, amelyet a Platform „Kapcsolat” részében megadott e-mail címre küldhet. Az így beérkezett panaszokat a Szolgáltató a beérkezéstől számított 30 (harminc) naptári napon belül kezeli.
IX. Az egyének személyes adatainak felhasználása és gyűjtése

A Platform használatával a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy személyes adatokat továbbít a Webistnek, amelyeket a jelen Általános Szerződési Feltételeket kiegészítő Adatvédelmi Szabályzatban és Sütikre vonatkozó Szabályzatban meghatározott célokra és azokkal összhangban kezel.

X. Adatvédelem

Mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó vállalja és garantálja, hogy a Bizalmas Információkat bizalmasan kezeli, megakadályozza azok harmadik félnek történő felfedését, és nem használja fel azokat a jelen Megállapodásban foglaltaktól eltérő célokra, kivéve a Szolgáltató/felhasználó által előzetesen írásban engedélyezett és az általa előírt feltételek mellett.

XI. Vis maior
 1. Sem a Szolgáltató, sem a Felhasználó nem felel a szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítéséért, ha a határidőre és/vagy megfelelően történő teljesítés teljes vagy részleges elmaradása a román polgári törvénykönyvben meghatározott vis maior esemény miatt következik be.
 2. Ha a vis maior esemény bekövetkezésétől számított 15(tizenöt) napon belül az esemény nem szűnik meg, a Szolgáltató vagy a Felhasználó jogosult a másik felet a Szerződés felmondásáról értesíteni anélkül, hogy bármelyik fél kártérítési igényt támaszthatna.
XII. Alkalmazandó jog és vitarendezés
 1. A jelen Szerződés a román jog hatálya alá tartozik.
 2. A Webist és a Felhasználó megpróbálnak békés úton megoldani minden esetlegesen felmerülő vitát vagy nézeteltérést. Amennyiben a békés rendezés nem lehetséges, a jogvitákat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes román bíróságok rendezik.
XIII. Szellemi és ipari tulajdon

Az oldal tartalma, beleértve, de nem kizárólagosan a logót, stilizált ábrázolásokat, szimbólumokat, képeket, fotókat, szöveges tartalmakat, információkat, struktúrát, programanyagokat, know-how-t, tartalmat, struktúrát, programadminisztrációt és hasonlókat, a Webist kizárólagos tulajdonát képezik. A Webist kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolhatja, terjesztheti, közzéteheti, módosíthatja, kiegészítheti, használhatja, megjelenítheti, beépítheti, linkelheti, továbbíthatja, eltávolíthatja a webhelyen található bármely jelet, fényképet, képet, szöveget, megjelenítheti, eladhatja stb. bármely tartalmat, adatot, információt, fényképet vagy egyéb információt.

A Honlap használatával és a Honlaphoz való hozzáféréssel egyetlen Felhasználó sem szerez jogot vagy engedélyt a Honlapon található bármely információ használatára. Egyetlen felhasználónak sincs joga automatikus vagy kézi eszközzel figyelni az oldalon elérhető anyagokat.

A Webist rendelkezik továbbá a koncepció, a név, a projekt tartalma, a szövegek, a fényképek, a felvételek, a videók, valamint az ötletek, koncepciók, know-how, módszerek, technikák, eljárások és ezek adaptációinak a munkája során történő felhasználására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó tulajdonosi jogokkal (beleértve a szerzői jogokat és egyéb szellemi tulajdonjogokat).