SZEMÉLYES ADATVÉDELMI POLITIKA

Annak érdekében, hogy tájékozódjon, és megértse, hogyan dolgozzuk fel a www.webist.ro címre megadott személyes adatait, javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt az Adatvédelmi szabályzatot.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen Személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatot („szabályzat”) időről időre frissíthetjük és módosíthatjuk anélkül, hogy ehhez előzetes hozzájárulását kellene kérnünk, és anélkül, hogy a változásokról külön vagy külön értesítést kellene küldenünk. Ilyen változások esetén a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat frissített változatát közzétesszük a weboldalon, és az Ön feladata, hogy a weboldalra való belépéskor ellenőrizze a szabályzat tartalmát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a legújabb verzióval van-e naprakészen.

 1. Szabályozási keret

A személyes adatokat Balazs Béla István meghatalmazott természetes személy csak a személyes adatok védelme tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 679/2016/EU rendelet, valamint bármely más, Romániában alkalmazandó jogszabály által megengedett mértékben gyűjti és dolgozza fel.

A 679/2016/EU rendelet értelmében vett kifejezések:

személyes adatok – azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen azonosító szám vagy egy vagy több, a fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitására jellemző tényező alapján;

személyes adatok feldolgozása – a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletsorozat, függetlenül attól, hogy azt automatikus vagy nem automatikus eszközökkel végzik-e, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, harmadik féllel való közlés továbbítás, terjesztés vagy más módon történő közlés, összehangolás, összekapcsolás, zárolás, törlés vagy megsemmisítés.

 1. Adatkezelői státusz

Balazs Béla István meghatalmazott természetes személy, mint Személyes Adatkezelő, székhelye: Szalonta, str. Constantin Dobrogeanu Gherea,nr.5, jud. Bihor, bejegyezve a Bistrita Bistrita kereskedelmi nyilvántartási hivatalnál. F5/1790/2019, egyedi regisztrációs kód: 41766405, e-mail contact@webist.ro, tel. +40 (0) 755.952.476 (a továbbiakban: Webist)

III. Feldolgozott adatok

Az általunk feldolgozott személyes adatok a következők:

 • nevek,
 • keresztnév,
 • cím,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • bankszámlaadatok,
 • IP.

A cím- és bankszámlaadatokat csak a szolgáltatásainkra előfizető személyek számlázási és fizetési céljaira dolgozzuk fel.

Amikor meglátogatja
www.webist.ro
automatikusan gyűjtünk bizonyos információkat az Ön eszközéről, például a böngésző adatait, az IP-címet, az időzónát és néhány, az Ön eszközére telepített sütit.

Kérjük, olvassa el a weboldalunk főoldalán található Sütikre vonatkozó irányelvek részt is.

A Google Analytics és a Facebook pixel segítségével megérthetjük, hogyan használják ügyfeleink az oldalunkat – további információkat olvashat arról, hogyan használja fel a Google az Ön adatait. személyzet itt: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. A Google Analytics szolgáltatásról itt is lemondhat: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. A Facebook pixelről bővebben itt olvashat: www.facebook.com.

Nem gyűjtünk és nem dolgozunk fel a 679/2016 európai rendeletben meghatározott érzékeny adatokat. Kiskorúak adatait sem kívánjuk gyűjteni vagy feldolgozni. Kérjük, ne hozzon létre fiókot a weboldalunkon, és ne adjon meg nekünk semmilyen információt, ha Ön 18 év alatti.

 1. Az adatgyűjtés célja

Az adatgyűjtés célja: felhasználói fiókok regisztrálása a www.webist.ro oldalon, a felhasználók/ügyfelek (Vásárlók) tájékoztatása a www.webist oldalon lévő fiókjuk állapotáról.ro, a felhasználók/ügyfelek és Balazs Béla István meghatalmazott természetes személy közötti szerződéses kapcsolat teljesítése, nevezetesen a kért szolgáltatások előfizetése, érvényesítése, feldolgozása és számlázása, a kínált szolgáltatásokkal kapcsolatos összegek kifizetésének biztosítása, a felhasználók/ügyfelek tájékoztatása a megrendeléseik alakulásáról és állapotáról, a kínált termékek és szolgáltatások értékelése, a benyújtott panaszok megválaszolása, kereskedelmi tevékenységek, termékek és szolgáltatások promóciója, marketing, reklám, média, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztikák, az értékesítés és a fogyasztói magatartás nyomon követése és nyomon követése.

A Webist a heti hírlevélben értesítheti a felhasználókat/ügyfeleket az aktuális ajánlatokról, valamint üdvözleteket, ajándékutalványokat vagy egyéb különleges üzeneteket küldhet, ha Ön a megfelelő négyzetek bejelölésével hozzájárult ehhez.

 1. Feldolgozási indokok

Az üzemeltetőnek joga van személyes adatokat feldolgozni az alábbiakban meghatározott célokból:

 • mert az adatok feldolgozása szükséges a fiók létrehozásához, a www.webist.ro weboldal működéséhez és a www.webist.ro weboldalon kínált szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez (távértékesítési szerződés megkötése), a szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek kifizetéséhez és az esetleges panaszokra adott válaszok megadásához,
 • mivel Ön a megfelelő négyzetek bejelölésével (adott esetben) kifejezett hozzájárulását adta.

Ha az adatkezelés nem szükséges a jogviszonyaink megkötéséhez és teljesítéséhez, a személyes adatokat a fenti célok egyikére sem kezeljük, kivéve, ha a megfelelő négyzetek bejelölésével hozzájárulását adta ehhez.

 1. A személyes adatok tárolásának és feldolgozásának időtartama

A személyes adatokat addig kezeljük és tároljuk, ameddig az adatgyűjtés céljainak eléréséhez szükséges, és minden esetben addig, ameddig az alkalmazandó jogszabályok előírják.

Célunk, hogy rendszeresen (elvileg 12 havonta) felülvizsgáljuk és frissítsük adatbázisunkat, hogy ne tároljunk olyan adatokat, amelyekre már nincs szükségünk a gyűjtés céljára.

VII. Adattovábbítás más személyeknek

A Webist az Ön személyes adatait átadhatja más olyan vállalatoknak, amelyekkel partneri kapcsolatban áll, de csak az általuk tett titoktartási kötelezettségvállalás alapján, amely garantálja, hogy ezeket az adatokat biztonságban tartják, és hogy ezeket a személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően adják át, mint például: futárszolgálatok, banki szolgáltatások stb., más vállalatok, amelyekkel közös programokat dolgozhatunk ki termékeink és szolgáltatásaink forgalmazására.

Az Ön személyes adatai a jogszabályi rendelkezések alapján és keretein belül, valamint egyedi kérés alapján átadhatók az ügyészségnek, a rendőrségnek, a bíróságoknak és más felhatalmazott állami szerveknek is.

Az Ön személyes adatai az Európai Unió („EU„) vagy az Európai Gazdasági Térség („EGT„) országaiba továbbíthatók. Így tájékoztatjuk Önt, hogy az Üzemeltető által az EU vagy az EGT tagállamába történő bármilyen adattovábbítás megfelel az Európai Parlament által elfogadott 2016/679 általános adatvédelmi rendelet („GDPR„) jogi rendelkezéseinek.

A jelen tájékoztatóban említett személyes adatok nem kerülnek továbbításra olyan államokba, amelyek nem biztosítják a személyes adatok feldolgozásának megfelelő védelmét.

VIII. Adatbiztonsági intézkedések

Ez az oldal minden szükséges biztonsági intézkedést megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében. Amikor személyes adatokat tölt ki a weboldalunkon, az információk offline és online is védve lesznek. Minden személyes adatot biztonságos oldalakon keresztül, SSL titkosítással dolgozunk fel, amelyet a Microsoft Internet Explorer böngésző ablakának alján egy kis doboz szimbólummal jelölünk.

Munkatársaink számára képzést szervezünk a személyes adatok védelmének fontosságáról, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy partnereink is megfelelő intézkedéseket hozzanak a szerződéses kapcsolataink részeként hozzájuk kerülő személyes adatok feldolgozására vonatkozóan.

A www.webist.ro oldalon keresztül történő fizetések – szigorúan a www.webist.ro oldalon keresztül elérhető szolgáltatások kifizetése érdekében – szintén biztonságos körülmények között történnek, az e szolgáltatás szolgáltatói, nevezetesen az EuPlătesc által alkalmazott biztonsági irányelveknek megfelelően. Ha többet szeretne megtudni az üzemeltető adatvédelmi politikájáról, akkor az alábbi linkre kattintva tájékozódhat:
https://www.euplatesc.ro/politica-de-confidentialitate.php

 1. Az Ön jogai az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban

A contact@webist.ro) e-mail címre küldött, dátummal ellátott és aláírt írásbeli kérelem alapján Ön díjmentesen gyakorolhatja az alábbi jogokat:

Tájékoztatáshoz való jog – Ön tájékoztatást és részleteket kérhet a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tevékenységekről. E-mailben a contact@webist.ro címre vagy telefonon +40 (0) 755.952.476 (normál díjszabású szám)

Gondosan ügyelünk arra, hogy biztosítsuk az Ön jogát arra, hogy világos, átlátható, érthető és hozzáférhető tájékoztatást kapjon arról, hogy hogyan kezeljük az Ön adatait, beleértve az Ön ezzel kapcsolatos jogainak részleteit, amelyeket ez a dokumentum szintén tartalmaz.

Helyesbítéshez való jog – ha úgy találja, hogy az általunk kezelt személyes adatai helytelenek, hiányosak vagy pontatlanok, a contact@webist.ro címre küldött egyszerű helyesbítési kérelemmel helyesbítheti vagy kiegészítheti azokat.

Az adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) – ha az adatkezelés nem volt jogszerű, vagy a törvény által előírt egyéb esetekben Ön maga is törölheti, vagy kérheti az adatok törlését a contact@webist.ro címre küldött kérelemmel. Az adatok törlésére a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül kerül sor, és az összegyűjtött adatokat a törlés időpontját követő 30 nap elteltével eltávolítjuk a biztonsági mentésekből. Az adatok törlése a következő helyzetek bármelyikében előfordulhat:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükségünk azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat korábban kezeltük;
 2. b) Ön visszavonja a hozzájárulását, amely alapján korábban feldolgoztuk Önt, és nincs más jogalap, amelyre a további feldolgozást alapozhatnánk;
 3. c) tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatokat közvetlen üzletszerzési céllal kezeljük (beleértve a közvetlen üzletszerzési célú profilalkotást is),
 4. d) Ön tiltakozik az adatainak a jogos érdekünkön alapuló feldolgozása ellen, és nem tudjuk bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben;
 5. e) a személyes adatok kezelése jogellenes;
 6. f) a személyes adatokat törölni kell a jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében.

Elutasíthatjuk az adatok törlésére irányuló kérelmét, ha:

(a) meg kell felelnünk az adatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettségeknek;

(b) ha az adatok szükségesek számunkra ahhoz, hogy a bíróságok előtt megalapozzuk, gyakoroljuk vagy megvédjük a jogainkat.

Az adatkezelés korlátozásához való jog – Ön kérheti az adatkezelés korlátozását olyan esetekben, amikor:

 1. a) megkérdőjelezi az adatok pontosságát egy olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük az adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, de Ön tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett azok korlátozását kéri;
 3. c) ha az Üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelési célokból, de Ön azokat tőlünk kéri bírósági vagy választottbírósági eljárásban való jog megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében;
 4. d) ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amely alatt ellenőrzik, hogy jogos jogaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog – Ön tiltakozhat különösen a jogos érdekünkön alapuló adatkezelés ellen.

Az adathordozhatósághoz való jog – Ön bizonyos feltételek mellett megkaphatja az Ön által megadott személyes adatait, amelyeket az Ön kérésétől számított 30 napon belül JSON formátumban e-mailben elküldünk Önnek, vagy kérheti, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek küldjük el.

Panaszhoz való jog – Ön panaszt nyújthat be személyes adatai feldolgozásának módjával kapcsolatban a Személyes Adatok Feldolgozásának Nemzeti Felügyeleti Hatóságánál (ANSPDCP).

Az ANSPDCP-vel kapcsolatos elérhetőségek és információk a http://www.dataprotection.ro/ oldalon találhatók.

A hozzájárulás visszavonásához való jog – amennyiben a feldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja azt.

A hozzájárulás visszavonása csak a jövőre nézve érvényes, a visszavonás előtt végzett adatkezelés továbbra is érvényes marad.

Az automatizált döntések vagy az automatizált döntésekhez kapcsolódó további profilalkotás mellőzéséhez való jog: Ön kérheti és kérheti az emberi beavatkozást az ilyen feldolgozással kapcsolatban, vagy kifejtheti saját álláspontját az ilyen feldolgozással kapcsolatban.